Kontaktinformasjon

Adresse

Fakturaadresse:
Postboks 2206, Stubberød, 3255 LARVIK
Besøkssadresse:
Elveveien 130, 3271 LARVIK

Åpningstider

Alltid åpent

SOSIALE MEDIER
kontakt

Sentralbord:
958 25 246 (ikke SMS/MMS)
post@partifrakt.no

Espen Martinsen,
daglig leder/befrakter, 908 08 001
martinsen@partifrakt.no

Runar Evensen,
kontormedarbeider, 918 50 118
runar@partifrakt.no

Inger H. Martinsen,
kontor- og regnskap, 957 88 697
faktura@partifrakt.no