Om oss

Partifrakt AS ble stiftet 1 februar 2011, og vi har brukt de fem seks første årene på å bygge opp et solid fundament av gode kunder og riktig materiell. Som kjent er et vogntog eget kapitalkrevende. Mye av vår kostnader ved denne oppbyggingen er gjort over drift, og det reflekteres i de første regnskapsårene, mens drift i 2016 og 2017 leverte positive resultater.
Dette til tross for at vi måtte bokføre ett engangs tap i 2017 som gjorde at vi akkurat gikk under streken her. 2018 vil gi oss solide resultater og vi mener at Partifrakt AS nå har lagt grunnlaget for en sikker fremtid og en sunn videreutvikling mot 2023 som er så langt i vi har lagt våre planer per nå.

Start video
Partifrakt AS tar sikte på å bygge en god organisasjon som kan håndtere alle segmenter innom det vi kaller «bulk lass». Vi satser på alle løsmasser som kan kjøres med såkalt «walking floor» traller. Dette er traller som kan kjøres neste alt som ligger løst. Eksempler på vare typer er, bark, avfall, dekkretur, rivningsvirke, flis, gips, returpapir, dyregjødsel og plastavfall. Vi kjører for store avfallshåndteringsselskaper, forbrenningsanlegg, landbruk, sagbruksindustrien. Og vi ønsker flere velkommen til oss.

Partifrakt AS har også tatt sikte på å være helt i tet når det gjelder «det grønne skifte» innom lastebil transport. Vi satser knallhardt på å følge med i tiden og satser på biogass for de tyngste klassene og de lengste strekningene. Mens vi ønsker velkommen helelektrisk på kortere avstander og lettere lass. Det er vår oppfatningen av det er vi transportører som kommer til å drive forskningen fremover. Det igjennom etterspørsel og kjøp av 1. generasjon utstyr, slik at vi viser vår interesse for å bevare miljøet i fremtiden. Samtidig som vi viser risikovilje i det samme og på den måte oppfordre bilfabrikanter og andre til å forske frem gode løsninger med alternativ og fornybar energi! Dette mener vi er utrolig viktig i fremtiden.