Om oss

Partifrakt AS ble stiftet 1 februar i 2011 og passer 10 år i 2021. Dette er vi stolte av å ha oppnådd, enda vi er i et tøft marked med høy konkurranse. Vi satser siden 2018 på det «Grønne skiftet» og har investert stor innen biogass teknologi. Strategien til Partifrakt er en null visjon fra 2023,og alt av våre transporter skal skje på en klimavennlig måte. Per 2018 brukte vi 1 mill liter diesel per år, per 2020 har vi halvert dette til 500’ liter og resten er kjørt på biogass. Dette er vi meget fornøyd med, og det viser at vi er på rett vei.


IMG_20190624_214811821
Start video

Partifrakt AS har tatt sikte på å være helt i tet når det gjelder «det grønne skifte» innom lastebil transport. Vi satser knallhardt på å følge med i tiden og satser på biogass for de tyngste klassene og de lengste strekningene. Mens vi ønsker velkommen helelektrisk på kortere avstander og lettere lass. Det er vår oppfatningen av det er vi transportører som kommer til å drive forskningen fremover. Det igjennom etterspørsel og kjøp av 1. generasjon utstyr, slik at vi viser vår interesse for å bevare miljøet i fremtiden. Samtidig som vi viser risikovilje i det samme og på den måte oppfordre bilfabrikanter og andre til å forske frem gode løsninger med alternativ og fornybar energi! Dette mener vi er utrolig viktig i fremtiden. 

Partifrakt AS tar sikte på å bygge en god organisasjon som kan håndtere alle segmenter innom det vi kaller «bulk lass». Vi satser på alle løsmasser som kan kjøres med såkalt «walking floor» traller. Dette er traller som kan kjøres neste alt som ligger løst. Eksempler på vare typer er, bark, avfall, dekkretur, rivningsvirke, flis, gips, returpapir, dyregjødsel og plastavfall. Vi kjører for store avfallshåndteringsselskaper, forbrenningsanlegg, landbruk, sagbruksindustrien. Og vi ønsker flere velkommen til oss.